U Světelných kořenů je třeba rozlišit skladování sadby, které je trochu náročnější a skladování spodních částí určených k jídlu, které je naprosto nenáročné.

Skladování sazenic (matečnic)

Víceleté sazenice Světelných kořenů nazýváme matečnice. Matečnici odkrojíme z vrchu kořena tak, aby měla cca 100 – 150 g. Spodní část kořene je určená k jídlu.

Je dobré odkrajovat matečnice až po nějaké době od sklizně (alespoň týden). Kořeny jsou po sklizni křehké a po zakrojení nůž kořen rovně nepřekrojí, ale kořen se zlomí a lom bývá různě nerovný. Po ukrojení matečnice, necháme kořenům řezné plochy zaschnout na suchém, teplejším místě, aby se zahojily. Vytvoří si ochrannou vrstvu, která je odolná vůči plísním (3 – 7 dní).

Po zahojení přeneseme matečnice nejlépe do chladného sklepa. Nízká teplota je důležitá proto, aby matečnice nezačaly příliš brzy klíčit. Liány naklíčené ve sklepě potom spálí sluneční záření. Ale i když nám naklíčí, není to problém vážný, neboť matečnice jsou silné a rychle si udělají výhon nový.

Nízká vlhkost matečnicím nevadí nejsou příliš náchylné na vysychání. Spíše vadí příliš vysoká vlhkost (nad 80%) kdy mohou na zahojených plochách začít růst plísně, které ale zpravidla nenapáchají matečnicím vážné škody. Matečnice vyndáváme ze sklepa koncem dubna – začátkem května a rovnou sázíme.

Zvláštní kapitolou jsou matečnice, které přišly při sklizni o vrcholek s pupenem. Z tohoto pupenu vyrůstá na jaře liána a pokud ho matečnice ztratí, vytvoří si náhradní plnohodnotný pupen jinde. Vytvoření nového pupenu ale trvá nějaký čas a na záhoně potom dlouho neklíčí. Proto matečnice bez pupenu vyndáváme ze sklepa o cca 6 týdnů dříve, dáme je na do tepla a tím jim dáme náskok, aby si pupen vytvořily včas.

Skladování spodních částí Světelných kořenů

Spodní části Světelných kořenů, které jsou určeny k jídlu musíme také nechat zahojit po odkrojení matečnice, stejně jako matečnice samotné. Potom už je skoro jedno, kde je budeme skladovat.

Nevadí jim sucho ani vlhko, teplo ani zima. V teplém sklepě „panelákového typu“ vydrží v bezvadném stavu více než rok. Od března je zapotřebí jednou za 6 týdnů kořeny prohlédnout a ulámat pupeny ze kterých by mohly začít klíčit liány. Je dobré držet je dále od zdrojů elektromagnetického záření.