Choroby a škůdci světelného kořene v ČR

V této sekci píšeme jen o chorobách a škůdcích, jež jsme sami vypozorovali.

Nejhorší škůdci světelného kořene jsou býložravci jakéhokoli druhu, proto pečlivě zamezte přístupu kozám, ovcím, koním, kravám, velbloudům, králíkům, klokanům a podobným zvířátkům, všichni jmenovaní se kupodivu v naší blízkosti vyskytují.

Pokud světelný kořen přijde o svou nadzemní část má snahu vyhnat novou liánu. Jak velký dopad má „řádění“ býložravce závisí na tom, v jaké fázi růstu se na světelném kořeni napase.

Překvapivě si podzemní části světelného kořene nevšímají krtci, ponravy chroustů a zlatohlávků, ani jiní drobní živočichové obývající půdu v naší zahradě.

Větší škody mohou způsobit půdní plísně. Nejvíce se vyskytují při vzcházení pacibulek a drobných sazenic, kdy přeruší rostoucí mladý stonek, ten se „zlomí“ a uvadne. Asi stejní původci jako u „padání klíčních rostlin“ jež postihuje mnoho rostlinných druhů. Většinou se rostlinka světelného kořene brání tak, že vyžene stonek nový a to i několikrát. Škody jsou způsobeny tím, že každý další náhradní klíček je slabší a zároveň se zkracuje vegetační doba pro růst kořenů. Někdy nakonec celé rostlině dojdou síly a zahyne.

Silné sazenice napadají plísně jen výjimečně, doufám, že tomu tak bude i nadále, když budeme světelný kořen pěstovat více let na stejném stanovišti.

Z hlediska ochrany proti plísním vnímám důležitost prevence, neboť použití fungicidů se neslučuje s pěstováním světelných kořenů:

  • pacibulky a malé sazenice před výsadbou namočit do vlažné vody asi na půl dne, aby se „nastartovali“ a rychleji začali růst
  • pacibulky a malé sazenice sázet až když se půda ohřeje, aby rychle rostly a „utekly“ tlaku houbových chorob
  • vyhýbat se zalévání studenou vodou, která způsobuje tepelný šok
  • vybrat stanoviště na slunci, aby rychleji ustupovala ranní rosa

Malé, spíše kosmetické škody způsobují různí listožraví brouci, kteří se pasou na mladých listech.